Privacybeleid

Gegevensbeschermingsverklaring – SCHIESSER Online Shop (Stand: 24-05-2018)

Wij zijn blij met uw interesse in onze online shop “SCHIESSER Online Shop” en onze onderneming SCHIESSER AG. Wij hebben graag dat u zich veilig en goed voelt bij uw bezoek aan onze websites. Daarom hechten we veel belang aan de bescherming van uw privacy. Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat de verordeningen inzake gegevensbescherming overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG), de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en andere wettelijke verordeningen van ons en van dienstverleners worden nageleefd.

De volgende bepalingen inzake gegevensbescherming zijn bedoeld om u over onze hantering, de verzameling, het gebruik, de verwerking en het doorgeven van uw persoonsgegevens te informeren.
Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens achter te laten, bv. als u enkel informatie zoekt over onze producten en de bijbehorende pagina’s opvraagt. De hierbij tot stand gebrachte toegang tot onze homepage en elke opzoeking van een op de homepage bewaard gegeven worden geregistreerd. De opslag is enkel voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden bedoeld. Gegevens die bewaard worden: De naam van het opgezochte gegeven, de datum en de tijd van de opzoeking, overgedragen gegevens, bericht over succesvolle opzoeking, webbrowser en het domein vanwaar de aanvraag wordt verstuurd. Hier worden nochtans van uw kant geen persoonsgegevens verstuurd en deze informatie wordt apart van eventueel verstuurde persoonsgegevens bewaard. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computer geregistreerd.

1. Contactgegevens

U kunt ons vinden op onderstaand adres:

SCHIESSER AG
Schützenstraße 18
Postfach 15 20
D-78305 Radolfzell

Tel. 07732/90-0
Fax 07732/90-55 55

URL: www.schiesserag.com
E-Mail: info@schiesser.com

2. Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over uw identiteit. Hieronder vallen bv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over welke gegevens van u wij voor welke doeleinden verwerken.

3. Doel, gebruik en overdracht van persoonsgegevens, en de respectieve wettelijke basis

Als u ons persoonsgegevens in de online shop ter beschikking stelt, verwerken en gebruiken wij deze om uw bestelling te behandelen (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub b GDPR), uw aanvragen te beantwoorden (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub b GDPR), voor publicitaire maatregelen (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub a GDPR), en in het bijzonder voor de verzending van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee afzonderlijk heeft ingestemd, om u toegang tot bepaalde informatie of aanbiedingen te verschaffen of het gebruik van informatie- en communicatiesystemen en binnen de juridische normen (de wettelijke basis is hier art. 6 lid 1 sub c en f GDPR).

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven of meegedeeld, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling, bv. voor het vervoer van de bestelde producten of als u eerst toestemming voor overdracht heeft gegeven. Deze derden mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens af te stemmen op de gegevens die wij voor hetzelfde doel van derden ontvangen of om deze te vervolledigen.

Wij maken persoonsgegevens over u bekend, indien wij daartoe wettelijk worden verplicht (de wettelijke basis is hier art. 6 lid 1 sub c GDPR), ofwel voor zover wij door een gerechtelijke beslissing daartoe verplicht zijn of wanneer de overdracht noodzakelijk is om onze algemene handelsvoorwaarden of andere overeenkomsten te laten gelden of te beschermen (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub f GDPR). Dat geldt overeenkomstig wat de verwerking van de gegevens betreft.

De publicatie van de gegevens gebeurt niet voor economische doeleinden.
Onze medewerkers en de door ons gemandateerde dienstverleningsbedrijven zijn door ons tot discretie en naleving van de voorschriften van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht. De toegang tot persoonsgegevens door onze medewerkers wordt beperkt tot die medewerkers die de respectieve gegevens naar aanleiding van hun professionele taken nodig hebben.

Wij doen ons best om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat uw persoonsgegevens zodanig worden opgeslagen, dat deze niet voor derden toegankelijk zijn. Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbescherming garanderen, zodat wij u aanraden om voor vertrouwelijke informatie de post te gebruiken.

4. Gegevens die wij verzamelen

 1. Contactformulier
  Via ons "Contactformulier" vragen wij naar de daar opgesomde informatie, bijvoorbeeld uw vraag, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer e.a. Verdere informatie over dit formulier vindt u in punt 5.

 2. Aanmelden voor de nieuwsbrief
  Met de inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen publicitaire doeleinden gebruikt. Verdere informatie over de nieuwsbrief vindt u in punt 6.

 3. Herroepingsformulier
  Met het herroepingsformulier kunt u een contract herroepen. In dit formulier worden de daar beschreven velden van u opgevraagd, met in het bijzonder de verplichte velden: e-mailadres, aanspreektitel, voornaam, naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats. Ordernummer, artikelnummer(s), de datum waarop u de producten ontvangen heeft.

 4. Cadeaubon
  Via het formulier "Cadeaubon" kunt u per e-mail een cadeaubon naar uzelf of een begunstigde laten versturen. Hier wordt eerst gevraagd van wie de cadeaubon afkomstig is en naar wie hij wordt verzonden en wordt er een persoonlijk bericht gevraagd. En bovendien het e-mailadres waarnaar de cadeaubon moet worden verzonden. In het verdere verloop van de bestelling van de cadeaubon worden dan de gegevens onder punt f opgevraagd.

 5. Sollicitatie
  Informatie over uw sollicitatie vindt u in punt 7.

 6. Bestelling en/of registratie
  Wanneer u in onze online shop producten bestelt zonder hiervoor een account aan te maken, hebben wij voor de verwerking de volgende gegevens van u nodig: voornaam, naam, postadres, facturatie-adres, zo nodig een afwijkend leveringsadres, uw geboortedatum en uw e-mailadres. U heeft ook de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken. Voor het instellen van een persoonlijk klantenaccount hebben wij volgende gegevens nodig: naam, voornaam, adres, uw e-mailadres en een vrij gekozen wachtwoord. Met een klik op de knop "Registreren" worden uw gegevens in onze databank opgeslagen. Aansluitend op deze registratie ontvangt u automatisch een bevestigingsmail met de melding dat uw klantenaccount aangemaakt is. Het opgegeven e-mailadres en het gekozen wachtwoord dienen tegelijk als toegangserkenning voor het klantenaccount. U heeft op elk moment de mogelijkheid om deze gegevens in uw klantenaccount te wijzigen. Toegangserkenning en wachtwoord moeten geheim worden gehouden en mogen niet aan derden worden meegedeeld. U bent verplicht om uw toegangserkenning en uw wachtwoord tegen onbevoegde toegang door derden te beschermen. De bovengenoemde adresgegevens voor een bestelling worden ook in uw klantenaccount opgeslagen.

  Ten slotte vragen wij van u bij een bestelling de betalingswijze.

5. Contactformulier

De gegevens die wij in het kader van het contactformulier verzamelen, verwerken en gebruiken wij enkel om, in overeenstemming met de door u opgegeven wensen, contact met u op te nemen of u informatiemateriaal te bezorgen of om uw aanvraag te behandelen. Daarbij vragen wij de volgende toestemming: "Door te klikken op "Verzenden" of "Formulier verzenden" ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens voor doeleinden van contactlegging of voor de behandeling van de vraag worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Ik neem nota van en aanvaard bij dezen ook de verwijzingen en toelichtingen in de gegevensbeschermingsverklaring, vooral de verwijzingen onder het thema "Uw vraag"."

6. Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u via de nieuwsbrief te informeren over de nieuwste modetrends, onze huidige koopjes en interessante speciale aanbiedingen in onze online shop en acties in onze SCHIESSER-winkels en Factory Outlet Centers. Met de inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen publicitaire doeleinden gebruikt. Daarbij vragen wij de volgende toestemming: "Door te klikken op "Aanmelden" geef ik de toestemming om de nieuwsbrief of reclame van SCHIESSER AG te ontvangen. Bovendien neem ik nota van en aanvaard ik bij dezen ook de verwijzingen en toelichtingen in de gegevensbeschermingsverklaring [gekoppeld aan de gegevensbeschermingsverklaring], vooral de verwijzingen onder het thema "Nieuwsbrief". Ik kan op elk moment deze toestemming met uitwerking op de toekomst herroepen."

Voor de verzending van de nieuwsbrief doen wij een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, aan wie wij de daarvoor vereiste persoonsgegevens bezorgen. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens enkel in opdracht van ons. De naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en de vereiste veiligheidsmaatregelen worden door ons verzekerd. De bovengenoemde toestemming voor de ontvangst van een nieuwsbrief per e-mail is op elk moment te herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een link waarmee u uw toestemming kunt herroepen. Wij delen u voorzichtigheidshalve mee dat voor de ontvangst van en/of het afmelden van de nieuwsbrief, over het algemeen, geen enkele andere kosten zijn dan de overdrachtskosten volgens het basistarief. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin de huidige gebruikelijke flatrates niet meer volstaan (bv. in niet-Europese landen of gelijkaardig).

7. Sollicitatie

Wij zijn zeer blij dat u bij ons wenst te solliciteren. Met het oog op de sollicitatie stelt u ons persoonsgegevens ter beschikking die gebruikelijk zijn voor een sollicitatie, graag per post of ook via e-mail. De wettelijke basis hiervoor is § 26 lid 1 zin 1 BDSG.
U verklaart dan dat u uitsluitend voor de sollicitatieprocedure akkoord gaat met de verwerking en de overdracht van uw gegevens aan ons. De door u verstuurde persoonsgegevens worden uitsluitend met het oog op de behandeling van uw kandidatuur verzameld, verwerkt en gebruikt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming is er geen overdracht aan derden. Als u uw online kandidatuur niet meer wilt handhaven, kunt u deze op elk moment schriftelijk intrekken. Na de beëindiging van de sollicitatieprocedure of als u uw kandidatuur intrekt, worden de gegevens die u voor uw kandidatuur meedeelde, overeenkomstig de respectieve geldende voorschriften gewist. Als wij u op dit moment geen geschikte job kunnen aanbieden en het mogelijk achten dat uw kandidatuur op een later tijdstip voor ons interessant zou kunnen zijn, geven wij u graag de mogelijkheid om uw kandidatuur nog langer te bewaren. Daarom vragen wij u in een aparte e-mail of per post om een akkoord (conform art. 6 lid 1 sub a GDPR). U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het bewaren van de kandidatuur, met als gevolg dat uw gegevens onmiddellijk en definitief worden gewist.

8. Gebruik van analysetools

In onze online shop worden, met behulp van technologieën van ECONDA GmbH (www.econda.de), gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden samengesteld. Daarvoor kunnen sessiecookies worden ingeschakeld die echter uitsluitend gegevens in pseudoniemvorm verzamelen en opslaan. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met gegevens over de drager van de pseudoniem. Er kan op elk moment bezwaar gemaakt worden tegen het verzamelen en de opslag van gegevens met uitwerking in de toekomst.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het websitegebruik door u mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt geproduceerd over uw gebruik van deze website worden over het algemeen verstuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als echter de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar verkort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw websitegebruik te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om voor de websitebeheerder meer diensten op te leveren die verbonden zijn met het website- en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics heeft meegedeeld, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er u echter op dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door het cookie geproduceerd zijn en op uw websitegebruik betrekking hebben (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google en de verwerking van de gegevens door Google verhinderen.

Klik hier, om van de registratie via de Google Analytics geweerd te blijven.

9. Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen websitetages over een oppervlakte worden beheerd. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit wil zeggen: Er worden geen cookies ingeschakeld en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. De Google Tag Manager leidt tot andere tags, die op hun beurt eventueel gegevens registreren. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering uitgevoerd wordt, blijft ze voor alle tracking tags bestaan, voor zover deze met de Google Tag Manager werden geïmplementeerd.

Klik hier om van de registratie via de Google Tag Manager geweerd te blijven.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op:
https://www.google.de/tagmanager/faq.html
https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

10. Social plug-ins

Onze website gebruikt social plug-ins (“plug-ins”) van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u bijvoorbeeld inhoud delen of producten aanbevelen. De plug-ins zijn bij Schiesser standaard gedeactiveerd en verzenden dus geen gegevens.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken, alsook uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u lezen in de gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende netwerken of websites. De links hiervan vindt u verderop.
Zelfs wanneer u niet bij de sociale netwerken bent aangemeld, kunnen gegevens van websites met actieve social plug-ins naar de netwerken worden verzonden. Door een actieve plug-in wordt bij elk bezoek aan de webpagina een cookie met een identificatie aangemaakt. Aangezien uw browser dit cookie bij elke verbinding met een netwerkserver ongevraagd mee verstuurt, kan het netwerk zo in principe een profiel aanmaken van welke websites de gebruiker die bij de identificatie hoort, heeft opgevraagd. En het zou dan ook zeer goed mogelijk zijn om deze identificatie later ook weer aan een persoon toe te wijzen - bijvoorbeeld wanneer deze zich later bij het sociale netwerk aanmeldt.

Op onze website gebruiken we volgende plug-ins:

Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube und Instagram.

10.1 Facebook

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt beheerd ("Facebook").
Wanneer u een webpagina van onze website opvraagt, die een Facebookplug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Facebook. Facebook maakt de inhoud van de plug-ins direct aan uw browser over die deze in de website integreert. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie, dat u de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgevraagd. Indien u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld de "Like"-knop gebruikt of een commentaar schrijft, wordt de overeenkomstige informatie van uw browser direct naar Facebook verstuurd en daar opgeslagen.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook. Deze vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.
Indien u niet wenst dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website van Facebook afmelden.

10.2 Google+

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Google+, dat door Google Inc. wordt beheerd. Als u een website van ons bezoekt, waarop een Google+-knop verschijnt, maakt uw browser misschien verbinding met Google. Op die manier wordt dan de inhoud van de “+1”- knop naar Google verstuurd. Volgens Google, als u niet bij Google+ bent aangemeld, worden er naar Google echter geen persoonsgegevens verstuurd.
Als u met uw Google-account bent aangemeld en deze website of zijn inhoud met uw Google+-profiel verbindt, worden in het kader van deze procedure ook verschillende gegevens, en in bepaalde omstandigheden ook persoonsgegevens over u naar Google verstuurd. Zo wordt ook bij Google bekend dat u onze website heeft bezocht. Wij wensen u uitdrukkelijk erop te wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of slechts weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Google. Als u lid bent van Google+ en niet wenst dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en deze met uw bij Google opgeslagen lidgegevens verbindt, dient u zich vóór uw bezoek aan onze website van Google+ af te melden.
U vindt hier de link naar de gegevensbeschermingsverklaring van Google: Gegevensbeschermingsverklaring van Google.

10.3 Twitter

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Twitter, dat door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA wordt beheerd ("Twitter").
De link naar de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter vindt u hier: Gegevensbeschermingsverklaring van Twitter.
Als u deze Twitter-diensten en de dienst "Re-Tweet" gebruikt, worden de door u bezochte websites verbonden met uw Twitter-account en indien nodig ook aan andere gebruikers getoond. In het kader van deze procedure worden ook verschillende gegevens, misschien ook persoonsgegevens van u naar Twitter verstuurd. Als u bij Twitter bent aangemeld, wordt bijvoorbeeld aan Twitter ook de informatie verzonden dat u onze website heeft bezocht en indien nodig een van de plug-ins heeft gebruikt. Wij wensen u uitdrukkelijk erop te wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of slechts weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Twitter. U vindt meer informatie hierover in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy.
Uw persoonlijke privacy-instellingen voor uw Twitter-account kunt u in uw accountinstellingen aanpassen op https://twitter.com/account/settings.

10.4 Pinterest

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA wordt beheerd ("Pinterest"). De link naar de gegevensbeschermingsverklaring van Pinterest vindt u hier: Gegevensbeschermingsverklaring van Pinterest.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsook uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

10.5 Youtube

Wij gebruiken plug-ins van de website YouTube, die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt beheerd ("YouTube").
Als u met uw YouTube-account bent aangemeld en deze website of zijn inhoud met uw YouTube-profiel verbindt, worden in het kader van deze procedure ook verschillende gegevens, misschien ook persoonsgegevens over u naar Google verstuurd. Zo wordt ook bij Google bekend dat u onze website heeft bezocht. Wij wensen u uitdrukkelijk erop te wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Google. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube of Google op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

10.6 Instagram

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Instagram, dat door Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA wordt beheerd ("Instagram").
Als u met uw Instagram-account bent aangemeld en deze website of zijn inhoud met uw Instagram-profiel verbindt, worden in het kader van deze procedure ook verschillende gegevens, misschien ook persoonsgegevens over u naar Instagram verstuurd. Zo is ook bij Instagram bekend dat u onze website heeft bezocht. Wij wensen u uitdrukkelijk erop te wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of slechts weinig kennis hebben van de categorieën van deze gegevens, de inhoud van deze gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Instagram. U vindt meer informatie hierover in het gegevensbeschermingsverklaring van Instagram op: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

11. Ekomi

Met het oog op productevaluaties door u hebben wij in onze online shop een evaluatiesoftware van de leverancier eKomi Ltd. („eKomi“) geïntegreerd. Via eKomi kunt u een tevredenheidsevaluatie over onze dienst en/of onze producten uitbrengen. Na uw bestelling ontvangt u van ons een e-mail (indien nodig ook over eKomi), waarin u een beoordeling kunt uitbrengen. Hiervoor ontvangt eKomi persoonsgegevens (de wettelijke basis is hier art. 6 lid 1 sub b of f GDPR). Exacte informatie over de gegevensbescherming van eKomi kunt u terugvinden op www.ekomi.de/de/datenschutz. U kunt tegen dit gebruik van uw gegevens op elk ogenblik bezwaar maken.
Tijdens uw evaluatie over eKomi kunt u uw e-mailadres vermelden, waarop wij u later contact met u kunnen opnemen. Op deze manier kunnen wij bv. op uw feedback ingaan, uw vragen beantwoorden of andere hulp aanbieden. Wij wijzen u erop dat de opgave van het e-mailadres en ook van andere gegevens vrijwillig is en onderworpen is aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van onze dienstverlener eKomi. Voor de omgang met persoonsgegevens die u rechtstreeks aan eKomi meedeelt, is alleen eKomi verantwoordelijk.

12. Cadeaubonaanbiedingen van Sovendus GmbH

Voor de keuze van een voor u interessante cadeaubonaanbieding maken wij de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld over aan Sovendus Gmbh, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 lid 1 f GDPR). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt gebruikt ter overweging van een eventueel verzet tegen reclame van Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c GDPR). Sovendus gebruikt het IP-adres uitsluitend voor gegevensbeveiliging en anonimiseert dit in het algemeen na zeven dagen (art. 6 lid 1 f GDPR). Bovendien maken wij voor boekhoudingsdoeleinden gepseudonimiseerd het ordernummer, het bestelbedrag met munteenheid, de sessie-ID, de couponcode en de tijdstempel aan Sovendus over (art. 6 lid 1 f GDPR). Wanneer u in een cadeaubonaanbieding van Sovendus bent geïnteresseerd, en er voor uw e-mailadres geen bezwaar voor reclame is, en u in dit geval op de getoonde cadeaubanner klikt, versturen wij uw aanspreektitel, naam en e-mailadres versleuteld naar Sovendus voor de voorbereiding van de cadeaubon (art. 6 lid 1 b, f GDPR).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online gegevensbeschermingsverklaring onder www.sovendus.de/datenschutz of onder www.sovendus.at/datenschutz.

13. Channelpilot Solutions GmbH

Deze website gebruikt ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik gebeurt op basis van art. 6 lid 1 zin 1 sub f GDPR. ChannelPilot gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De informatie die het cookie produceert over uw websitegebruik, zoals

 1. browsertype/-versie,

 2. referrer URL (de eerder bezochte pagina),

 3. hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),

 4. tijdstip van het serververzoek

worden gewoonlijk naar een server van ChannelPilot in Duitsland verstuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van ChannelPilot door uw browser wordt verstuurd, wordt niet met gegevens van ChannelPilot samengebracht. Bovendien wordt het IP-adres van ChannelPilot alleen voor een korte periode (gewoonlijk maximaal 24 uren) opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. De tijdelijke opslag gebeurt zonder uitzondering ter erkenning van mogelijke klikfraude (bot detection).

In opdracht van de beheerder van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestaties van verbonden online marketingkanalen zoals idealo.de of Google shopping te evalueren. U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er u echter op dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door het cookie geproduceerd werden en op uw websitegebruik betrekking hebben (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google en de verwerking van de gegevens door Google verhinderen, door de browserplug-in via de volgende link te downloaden en te installeren: www.channelpilot.de/optout. Er wordt een opt-out-cookie aangemaakt, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Het opt-out-cookie is slechts geldig in de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over de gegevensbescherming met betrekking tot ChannelPilot vindt u onder www.channelpilot.de/datenschutz.

14. Cookies

 1. Algemeen
  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Het gaat hier om kleine tekstbestanden, die op uw eindtoestel worden gearchiveerd. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden op het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, opnieuw gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindtoestel en maken het ons en onze partnerondernemingen mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen (blijvende cookies). Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en de toegang tot onze website te analyseren. Bovendien geven wij informatie over uw websitegebruik door aan onze partners voor sociale media, reclame en analyses. Details vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners.

 2. Toestemming
  Via de bevestiging met de toestemmingsknop op de homepage keurde u het gebruik van cookies goed. De toestemming voor het gebruik van cookies, die niet dwingend zijn voor de werking van de website kunt u op elk ogenblik met uitwerking in de toekomst herroepen. Gebruik hiervoor de herroepingsknop "cookies weigeren". Indien u de cookies niet aanvaardt, kan de functionaliteit van onze website echter beperkt zijn.

 3. Regeling na de toestemming
  Voor de rest kunt u cookies, voor zover u akkoord gegaan bent met het gebruik ervan, naar wens regelen en/of wissen. Hoe dat kan, verneemt u bv. hier: AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies die op uw computer werden gearchiveerd, wissen en de meeste browsers zodanig aanpassen dat het archiveren van cookies wordt verhinderd. Dan moet u misschien, bij elk bezoek aan een pagina, enkele instellingen manueel uitvoeren en de vermindering van sommige functies erbij nemen. Gelieve bijkomend de volgende letter d. te bekijken.

 4. Wettelijke basis
  Wij gebruiken cookies op basis van art. 6 lid. 1 sub f) GDPR als wettelijke basis. Zoals onder de punten a-c beschreven, zijn van onze kant gerechtvaardigde belangen aanwezig voor het gebruik van cookies en is het gebruik van cookies noodzakelijk voor het bereiken van deze belangen (bijvoorbeeld gerechtvaardigd belang voor de analyse van het gebruikersgedrag om zowel de webaanbieding als de reclame ervan te optimaliseren). Wij hebben gecontroleerd of de overwegende belangen van de bezoekers van onze website het gebruik van cookies verwachten, en zijn bij het algemene overzicht van deze afweging tot de vaststelling gekomen dat dit niet het geval is.

15. Kredietwaardigheidscontrole

In het kader van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de belangen van uw bescherming, kunnen we in de loop van het bestelproces uw gegevens voor het uitvoeren van de kredietcontrole doorgeven aan de CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstr. 2 D-81373 München, en deze bij hen aanvragen.

16. Wissen

De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist wanneer u uw toestemming met het oog op opslag herroept, wanneer uw kennis voor de uitoefening van het doel waarvoor de opslag wordt nagestreefd, niet meer noodzakelijk is of indien de opslag om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is. Als er wettelijke bepalingen omtrent bewaring zijn die het wissen van gegevens afkeuren, worden de gegevens geblokkeerd in plaats van gewist.

17. Uw rechten

U kunt in het bijzonder inlichtingen vereisen over de doelstellingen van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens openbaar werden of worden gemaakt, de voorziene bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking of tegenstrijdigheid, het bestaan van een recht op het indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons werden verzameld, of over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en eventueel bewijskrachtige informatie over de details ervan.
Indien uw gegevens bij ons niet correct zouden zijn, kunt u natuurlijk een rechtzetting of een vervollediging van uw gegevens eisen.
U kunt ook eisen om uw gegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De wens om gegevens te wissen, zullen wij onmiddellijk vervullen, maar we moeten echter natuurlijk eventueel geldende juridische bewaringsbepalingen in acht nemen.
U kunt eveneens eisen dat uw persoonsgegevens slechts beperkt worden verwerkt, indien u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is, maar u bedankt voor het wissen van de gegevens en indien wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of indien u conform art. 21 GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u deze op elk moment met uitwerking in de toekomst herroepen.
U heeft ook recht op overdraagbaarheid van gegevens. Bij een overeenkomstige aanvraag van uwentwege zullen wij u uw gegevens ter beschikking stellen in een formaat dat leesbaar is voor de computer.
Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f GDPR worden verwerkt, heeft u het recht om conform art. 21 GDPR bezwaar te maken tegen de behandeling van uw persoonsgegevens, voor zover er hiertoe redenen zijn, zoals uw bijzondere situatie of uw bezwaar tegen rechtstreekse reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt omgezet.
Alle aanvragen voor informatie, vragen naar inlichtingen, aanvragen voor wissen van gegevens enz. of bezwaren voor gegevensverwerking kunt u richten aan de onderstaande contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.
Als u niet akkoord gaat met onze gegevensverwerking heeft u het recht om u bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming te beklagen.

De bevoegde inspectiedienst voor gegevensbescherming is voor ons:

De federale functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Wij zouden het echter waarderen mocht u eerst met ons een gesprek aangaan, zodat wij mogelijke onduidelijkheden of onzekerheden gezamenlijk kunnen ophelderen.

18. Links

Voor zover u externe links gebruikt die in het kader van onze internetpagina’s worden aangeboden, heeft deze gegevensbeschermingsverklaring geen betrekking op deze links.

Wanneer wij links op andere websites aanbieden, doen wij ons best om te garanderen dat ook voor deze links onze veiligheids- en gegevensbeschermingsnormen worden nageleefd. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en veiligheid door andere aanbieders. Gelieve bijgevolg hiervoor de gegevensbeschermingsverklaringen op de internetpagina’s van de andere aanbieders te raadplegen.

19. Overdracht van gegevens aan derden of in een derde land

Wij maken uw gegevens niet over aan derden zonder een wettelijke basis. Uw gegevens maken we ook niet over aan een derde land, behalve wanneer u zich zelf in een derde land bevindt of wanneer de regeling van contracten de overdracht van uw gegevens in een derde land vereist. Uitzonderingen zijn wellicht de analysetools die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd (zie punten 8 en 9).

20. Kinderen en jongeren

Zonder toestemming van hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken moeten personen onder de 18 jaar ons in principe geen persoonsgegevens meedelen. Bovendien wijzen wij er uitdrukkelijk op dat wij persoonsgegevens van kinderen en jongeren noch expliciet opvragen, noch verzamelen of aan derden overmaken.

21. Gegevensveiligheid

Wij onderhouden de huidige technische maatregelen om de gegevensveiligheid te garanderen, vooral ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen gevaren bij gegevensoverdracht en tegen kennisverwerving door derden. Deze maatregelen worden telkens aan de huidige toestand van de techniek aangepast.

22. Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, voor zover dat noodzakelijk wordt wegens de technische ontwikkeling of wijziging van de wetgeving. In deze gevallen zullen wij ook dienovereenkomstig onze gegevensbeschermingsverklaring aanpassen. Gelieve dus steeds de huidige versie van onze gegevensbeschermingsverklaring in acht te nemen.

23. Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

Er gebeurt geen geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering.

24. Aanspreekpunt bij vragen over gegevensbescherming

Indien u verdere vragen heeft over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor gegevensbescherming:

SCHIESSER AG
Functionaris voor gegevensbescherming
Schützenstraße 18
78315 Radolfzell

of per e-mail: datenschutz@schiesser.com.


Deze versie hebben wij zorgvuldig uit het Duits vertaald. We zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de vertaling. Bij twijfel geldt de oorspronkelijke Duitse tekst.